แจ้งย้ายออฟฟิศ


ด้วยทางบริษัท เอ็มทูเอ็ม โปรดักส์ จำกัด

ได้ทำการย้ายออฟฟิศมาที่ออฟฟิศใหม่

เลขที่  111/54 ถ.รัชดา-รามอินทรา

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

กรุงเทพฯ 10230

ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

โทร : 081-455-9782, 0-2136-7687-88

แฟกซ์ : 0-2136-7686

Event

        ตามที่ Kyland Co.,Ltd. ร่วมกับ M2M Products Co.,Ltd. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “Unifying Diverse Communications in Power Automation Networks” เมื่อ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ หากมีข้อบกพร่องประการใดต้องขออภัยอย่างสูงมาใน ณ ที่นี้ด้วย หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ตลอดเวลา

M2M Products - : 0-2136-7687-8 : 0-2136-7686 : 081-455-9782, 084-667-7037